คอร์สติว TOEFL ITP

Our Courses

คอร์สติว TOEFL ITP

คอร์สติว TOEFL ITP ของเราได้ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละท่าน ได้เรียนรู้ เข้าใจ พัฒนาทักษะ และนำเทคนิคต่างๆในห้องเรียนไปใช้ในการสอบ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การสอบเข้า, สอบจบ, ขอทุน ทั้งระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อใช้ในองค์กรต่างๆ คอร์สเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาการสอนทั้งในส่วน Listening, Grammar และ Reading ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอนโทเฟล ITP โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะประสบความสำเร็จในการสอบและได้คะแนนสอบตามต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบคลาสรูมไม่เกิน 7 คน หรือแบบตัวต่อตัว

คอร์สติวแบบคลาสรูม (Classroom Course)

คอร์สเรียน TOEFL ITP นี้ คลอบคลุมเนื้อหาการสอบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ Listening, Structure & Written และ Reading เพื่อเพิ่มทักษะภาษาและความรู้เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญเพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้ได้ตรงตามที่ผู้สอบต้องการ คลาสรูมของเราเป็นคลาสรูมขนาดย่อม ซึ่งเรียนไม่เกิน 7 คน ดังนั้นผู้เรียนกับอาจารย์จึงสามารถโต้ตอบกันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดี

คอร์สเรียนนี้รวมจำนวน 30 ชั่วโมง

คอร์สติวตัวต่อตัว(Private Course)

คอร์สติว TOEFL ITP ตัวต่อตัว มีความยืดหยุ่น ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวกได้ รวมไปถึงหัวข้อการเรียน ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาการเรียนที่ต้องการเพิ่มคะแนนได้เฉพาะจุด ตามทักษะและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งการเรียนตัวต่อตัวนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และตรงตามความต้องการมากที่สุด

คอร์สติวออนไลน์ TOEFL ITP อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ซึ่งไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง และสามารถเข้าเรียนในวันและเวลาที่สะดวกได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ท คอร์สเรียนของเรามีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตรงตามความต้องการ และอย่างมีประสิทธิภาพ